HUKUK ÖZLÜ SÖZLERİ

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

 • "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun." Freud"

 • Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir." Gandhi

 • "Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer: Çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder." Fransız Atasözü

 • "Hukuk birgün herkese lazım olur." Anonim

 • "Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar." Anonim

 • "En yıkıcı, en öldürücü yara haksızlık yarasıdır." Anonim

 • "Ne zulüm, ne merhamet yalnızca adalet" Anonim

 • "İnsanlar ancak adaletle doyurulur." Emerson

 • "Adalet ilkin devletten gelmelidir." Aristo

 • "Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır." Anonim

 • "Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever." Kur'an

 • "Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu

 • "İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır." La Rochefoucauld

 • "Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları

 • "İnsancıl olmadıkça adil olamazsın." Vauvenargues

 • "Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur." Montesquieu

 • "Adalet topaldır." Fransız Atasözü"

 • Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner." Konfüçyus

 • "Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir." Candar

 • "Adalet olmadan düzen olmaz." Albert Camus

 • "Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir." Eflatun

 • "Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu

 • "Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır." İhering

 • "Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay"

 • Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur." Hz.Ebubekir

 • "Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk herzaman yanılır." H.İbsen

 • "Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus

 • "Ahlakın olmadığı yerde kanun birşey yapamaz." Napoleon

 • "Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün büyün tavuklarını alır." Sadi

 • "İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır." Anonim

 • "Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer". Anonim

 • "Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur" Anonim

 • "Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur." Çiçero

 • "Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus

 • "Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır." Anonim

 • "Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere ergeç varır." Mirabeau

 • "İki insan arasında hüküm edecek olan hakim, sakın asabi bir halde hüküm etmesin" Tecrid-i Sarih Tic. 12/319

 • "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim

 • "Eşitlik arayan mezara gitmeli." Alman atasözü

 • "Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir." Anatole France

 • "Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar." Anonim ucr®

 • "Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz." Bud Holiday"

 • Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. " Pascal

 • "Davalının aptalı, derdini mübaşire anlatırmış." Kilis sözü

 • "Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim." Hanry Clay

 • "Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır." Tacitus

 • "Doğru olan, haklı olandır." Alexander Pope

 • "Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler." Anonim

 • "Hak yerde kalmaz." Anonim

 • "Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle

 • "Bir suç herşeydir; iki suç hiçbirşey!" MME Deluzy

 • "Asılan hırsız değil, yakalanandır." Çek Atasözü

 • "Hiçbir suç hazırlıksız işlenmemiştir." Seneca

 • "Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok..." Tucker

 • "Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar." Ovidius

 • "Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır." Anonim"

 • Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates

 • "Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe

 • "Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir." Thomas Fuller"

 • Yazılı yasalar örümcek ağları gibidir: zayıfları yakalar, güçlüler deler geçer." Anonim

 • "Yasaların uygulaması, onların yapılmasından daha zordur." Jefferson

 • "Kötü yasalar, zulmün en berbat şeklidir." Burke

 • "Yasaların bittiği yerde zulüm başlar." Lord Chatham

 • "Hakimsiz, hekimsiz yerde durulmaz." Anonim

 • "Hak yerini bulur." Anonim

 • "Hak gelince batıl gider." Anonim

 • "Hak deyince akan sular durur." Anonim

 • "Yasama, yürütme yargı içiçe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir." J.J.Rousseau

 • "Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)

 • "Hukuk Adalete yönelik iradedir." Radbruch"

 • Cezalandırmak ya da kayırmak gerektiğinde insanlara insanca bakmalıdır." Goethe

 • "Adalet mülkün temelidir" Türk Atasözü

 • "Adalet herkese kendisinin olanı vermek yolunda sarsılmaz ve sürekli bir iradedir." Radbruch

 • "Neyin adaletli olduğunu saptamak olanaksız olduğu için neyin hukuka uygun olduğunu saptanmak durumundadır." Radbruch

 • "Hayır! Topluma yararlı olan herşey hukuktur denemez; asıl bunun tersine yalnızca hukuk olan şey topluma yararlıdır!" Radbruch

 • "Örnek olsun diye verilen her cezada kamunun yararına ve bireyin zararına bir adaletsizlik vardır." Tacitus

 • "Hukuktan onun yalnızca yasaya uygunluk istediği biçiminde söz etmek, ondan ödev yükleme yeteneğini almak demektir." Anonim

 • "Bırakın Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun!" "Adalet dünyadan kalkarsa, insan yaşamına değer verecek hiçbirşey kalmaz." Kant

 • "Bütün dinler ve ahlaklar adalette birleşir." John Way

 • "Yargıcın erdemi doğruyu görmek, savunmanın erdemi doğruyu söylemektir." Socrates

 • "Adaletsizlik hükme acılık, geciktirmekse tatsızlık verir" Bacon

 • "Yargıç, hakkı uygular. Hukuku yaratan, canlandıran avukattır." Bacon

 • "Gökyüzü kafana düşse de, sen yine doğruluktan şaşma." Watson

 • "Güce dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan güç zalimdir." Pascal

 • "Korku olan yerde adalet olmaz." İngiliz Atasözü

 • "Yasaları yalnızca yargıçlar biliyorsa o ülkede hukuk yok demektir." Herbert Hower ucr®

 • "Yasaların yasaklamadığını utanma duygusu denetler." "Bağışlamak ve unutmak iyi kişilerin öç almasıdır." Schiller

 • "Unut ki, bağışlamak zorunda kalmayasın" Ebner

 • "Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önleyiniz" Heraklitos

 • "Haklar, güçler arasındakı aralıktır." Paul Valery

 • "Herkesin tanıyıp saygı duyduğu bir hak yoktur, ancak herkesin kendi çıkarı için ileri sürmeğe her an hazır bulunduğu haklar vardır." Albert Sorel

 • "Zamanın yarısında haklı olmak, her zaman yarım haklı olmaktan iyidir." Malcolm Forbes

 • "Haksızlığı aramak için lamba kullanmaya gerek yoktur." Sokrates

 • "Her ülkenin hak ettiği bir hükümet vardır." Joseph De Maistre

 • "Hükümetlerin en iyisi bize kendimizi yönetmesini öğreten hükümettir." Goethe

 • "Özgürlüğün tek yolu yasalara bağlı kalabilmektir." Cicero

 • "Yasalar kötüleri durdurabilir, ama onları kesinlikle iyi birer kişi durumuna getiremez." Meaumarchais

 • "Devletin yasaları toplum için yapılır. Toplumu hiçe sayan tüm anayasalar insanlığa karşı girişilen yıkıcı etkenlerdendir." M.Robespierre

 • "İşkencelerin en kötüsü yasayla işkence etmektir." Bacon

 • "Silahların gürültüsü yasaların sesini boğar." Montaigne

 • "Ahlak olmayan bir yerde hiçbir yasa işlemez." Napoleon

 • "Yasalar doğru oldukları için değil, yasa oldukları için uygulanır." Montaigne

 • "Yasa yapanların çıkardıkları yasalarla doğa yasaları birbirlerine ne kadar uyumlu olursa yaşamak o denli zevkli olur." Voltaire

 • "En doğru yasa, bizi özgürlüğe götürecek olan yasadır." Richard Bach

 • "Kanunlar uyusalar bile ölmezler." Shakespeare

 

 

DERLEYEN : Ali Uçar UCR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !